Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 253
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • För smidigare beställning för kunderna som behöver göra sin order genom deras eget inköpssystem utvecklades Textilhusets punchout-lösning så att de därifrån kan klicka sig vidare till e-handeln där de enkelt kan beställa ur det stora sortimentet som webbshoppen erbjuder.

  • VD Magnus Bergqvist: Turbulensen i världen omkring oss fortsätter. Det pågående kriget i Ukraina, i kombination med högre räntor och accelererande inflation, har ökat osäkerheten för många företag och organisationer, såväl som för hela länder. Samtidigt, delvis på grund av denna utveckling, ökade efterfrågan på vår mjukvara och tjänster stadigt. 4C Strategies fortsätter att vara väl positionerade för att hjälpa våra kunder att nå sina mål att bygga säkrare samhällen runt om i världen.

  • Verksamheter som ej konsolideras • EUROFIMA • INSTEX • Sweden House • Stiftelsen Industrifonden • Stiftelsen Norrlandsfonden

  • AAC Clyde Space has won a contract to continue to operate the SeaHawk satellite for one more year, a contract that may be extended up to two years further provided that the spacecraft continues to deliver data. The one-year contract has a value of 175 kUSD (approx. 1.9 MSEK).

  • VD-KC Johan Westman: Trots stor osäkerhet och volatilitet går det bra för AAK. Vi har kunnat hantera de generella prisökningarna och vi har arbetat effektivt och framgångsrikt med förvaltningen av vår produktportfölj. Under kvartalet sjönk råvarupriserna från de rekordhöga nivåer som noterats under årets första halva. Detta förväntas få en positiv effekt på rörelsekapitalet och kassaflödet under första halvåret nästa år.

  • Under det första kvartalet 2024 har den nya organisationen implementerats och verksamheten bedrivs enligt plan. Den nya strukturen med tre regionala affärsområden och två globala produktlinjer, som rapporterar direkt till mig, kommer att dra ytterligare fördel av koncernens globala storlek med färre nivåer, samt uppnå ett ökat fokus och lägre kostnader. Eftersom det tar viss tid innan de genomförda åtgärderna ger effekt, förväntas besparingarna, som tidigare kommunicerats, i huvudsak bidra till resultatet under andra halvåret 2024.

  • När jag åtog mig uppdraget som tf VD i december 2023 var min målsättning att snabbt kunna rekrytera in en ersättare. Svante var ett givet val men han har av personliga skäl inte haft möjlighet att acceptera erbjudandet förrän nu. Då årsstämman senarelagts behöver jag nu prioritera mina övriga uppdrag och har därför kommit överens med styrelsens tf ordförande om att jag kommer att avveckla mina engagemang för Fastatorkoncernen, säger Björn Rosengren, tf VD Fastator. "Fastator har under senaste halvåret genomgått ett formidabelt stålbad med stora strukturella förändringar... säger Svante Bengtsson, VD på Fastator."

  • Stämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter till nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Fredrik Persson valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

  • Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med AB SKFs bolagsordning, bekräftar bolaget följande. Per den 29 december 2023 uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kr och det totala antalet aktier uppgår till 29 306 933 aktier av serie A och 426 044 135 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 71 911 346,5. AB SKF innehar inga egna aktier.

  • Tisdagen den 24 oktober 2023 prissatte SEK, med kreditbetyget Aa1/AA+ (stabil/stabil) från Moody’s och S&P, framgångsrikt en ny 7-årig Kangaroo benchmark-obligation om 500 miljoner AUD. Detta är bolagets andra Kangaroo-obligation om 500 miljoner AUD i år.

  • Spelinspektionen har idag meddelat beslut i ett tillsynsärende som rör Svenska Spel Sport & Casinos arbete med omsorgsplikt under 2021. Svenska Spel Sport & Casino tar till sig av synpunkterna. Bolaget konstaterar samtidigt att man inte delar myndighetens bedömning. Spelinspektionen har beslutat att ge Svenska Spel Sport & Casino en varning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

  • ”För helåret 2023 ökade vi nettoomsättningen med nästan 80 miljarder kronor till 553 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 77,6 miljarder kronor (50,5), med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7). Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 36,7% (27,4). Vi genererade också ett starkt operativt kassaflöde på 45,8 miljarder kronor (35,3) och avslutade året med en nettokassa på 83,4 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. Tack vare våra starka finanser kan vi fortsätta att ge god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i och ta vara på möjligheter i den pågående transformationen av våra branscher till mer hållbara lösningar. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 10,50 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

  • From August 1, 2024, until the end of the year, Björn Rosengren will advise and assist Morten Wierod and the Executive Committee to ensure a seamless transition.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Välkommen till Mötesplats Kvinna och chef som äger rum den 26 januari 2023. Mötesplatsen 2023 kommer att bli en superenergigivande dag, kanske den bästa någonsin. Jag vet att jag har sagt det förut, men jag vågar sticka ut hakan och säga att Mötesplats 2023 kommer att höja nivån ytterligare när det gäller kunskapspåfyllnad, inspiration och...

  • 2022-11-16 Aberdeen samlar in 220 miljoner pund vid lanseringen av Inflation Linked Infrastructure Debt Fund -...

  • Absolicon har utvecklat koncentrerande solfångare som producerar värme och ånga upp till 160 grader och säljer robotiserade produktionslinor för lokal massproduktion av solfångarna.

  • Valberedningen inför årsstämman den 28 november 2024 består av följande ledamöter: Rune Andersson, Mellby Gård Mats J. Andersson, Nordea Fonder Ola Wessel-Aas, Taiga Fund Management AS

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • Ny forskning från Accenture (NYSE: ACN) visar att kinesiska företag har gjort stadiga framsteg inom digital transformation under de senaste fem åren, med 17 % av dem, "mästare", som har gjort avgörande investeringar i att adoptera och skala digital teknik för att driva kontinuerlig affärstransformation, jämfört med bara 7 % 2018. Den övergripande takten för företags digitala transformation i Kina 2022 har dock minskat mitt i ett mer komplext affärslandskap.

  • Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik. Genom detta arbete har Actea Consulting varit en viktig pusselbit i Försvarsmaktens arbete med att modernisera bevakningsbåtarna.

  • ”Vi gör vad vi kan för att stödja de som drabbas”, säger Farah Kabir landschef ActionAid Bangladesh. Kraftiga regn har orsakat allvarliga översvämningar i nordöstra Bangladesh och flera rapporter indikerar att över fyra miljoner människor är fast i de drabbade områdena. Tillgången till mat och vatten är mycket begränsad och mer än 63 000 människor har redan rapporterats vara på flykt från sina hem.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • VD-KC Johan Andersson: Addnode Group inledde 2023 starkt med en kraftig tillväxt och förbättrad EBITA. Efterfrågan är god på de flesta av våra marknader. Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 972 MSEK och den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 19 procent.

  • Visa mer »

   Tycker du att steget från att skriva automatiserade tester till att implementera tester för en hel Continuous Delivery Pipeline känns stort? Vill du veta mer om hur automatiserade tester fungerar i den världen, med olika nivåer av tester och kvalitetskontroller och vilka typer av defekter som kan detekteras var? Hur man bygger in kvalitet genom hela arbetsprocessen och hur man skapar självtestande byggen?

  • ADDvise Group har påbörjat arbetet med att notera bolagets A- och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Listbytet förväntas genomföras under första kvartalet 2025.

  • Adelis blir majoritetsägare i Avidly för att stödja företagets tillväxt. Avidly är en ledande leverantör av marknadsföringsteknologitjänster och en ledande partner till HubSpot, som stödjer företag av alla storlekar som lyckas med digital marknadsföring, försäljning och kundservice. Genom att kombinera sina djupa HubSpot-kapaciteter och ledande kreativa och digitala marknadsföringsfärdigheter har Avidly ett starkt erbjudande till sina kunder. Adelis kommer att stödja företaget i dess resa framåt, inklusive organiska initiativ och strategiska förvärv över regioner. Avidly är en internationell HubSpot-partner, med starka kreativa och digitala marknadsföringsmöjligheter. Under tre år i rad har Avidly rankats som den globala partnern till HubSpot, tack vare dess djupa HubSpot-kapacitet och förmåga att betjäna ett brett spektrum av kunder i flera länder. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors och har verksamhet i Norden, Storbritannien, Tyskland och Kanada.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine!

  • Göteborg Energi outsourcar sina IT-infrastrukturtjänster vilket innefattar tjänsteområden servicedesk och support, digital arbetsplats, datacenter, integration, publika molntjänster samt applikationsdrift som stöd till Göteborg Energis interna applikationsförvaltning. Avtalstiden med Advania är 6 år, med en option till förlängning upp till 10 år.

  • Myndigheter har ofta hand om information som kan vara värdefull både för samhället, myndigheten och för den enskilda människan. Blir sådan information förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder. Behovet av att skydda värdefull information ökar konstant och myndigheter behöver lösningar som ser till att känslig information är skyddad och att infrastruktur kan fungera, samtidigt som den offentliga sektorns behov av tillgänglighet och sammankoppling tillgodoses. Advenica är specialiserade på produkter och lösningar som säkerställer att den mest värdefulla informationen är säker. Våra Cross Domain Solutions-produkter möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov och bidrar därför till högre informationssäkerhet.

  • Som brottsoffrens försvarare och advokat måste jag höja min röst igen. En ung man har dömts till mycket allvarliga, och hänsynslösa sexualbrott. Han har beviljats frihetsberövandeersättning med 840 000 kr. En följd av HDs avgörande är att frihetsberövandet blivit 14 månader kortare än vad det faktiskt blev. Underrätterna kom fram till att hans ålder var tillräckligt klarlagd för att dömas som vuxen. Domstolarna dömde med andra ord olika längd på fängelsestraffet beroende på hur de bedömde mannens ålder. Huvudregeln ska vara. Ingen dömd våldtäktsman ska kunna beviljas skadestånd av staten. Jag möter våldtäktsoffer varje dag i mitt arbete som målsägandebiträde och majoriteten våldtäktsoffer bär på livslångt trauma. Om du är målsägande i ett våldtäktsmål är du berättigad till 100 000 kr för våldtäkt av normalgraden och 150 000 kr för grov våldtäkt i kränkningsersättning...

  • Svenska Skidförbundet förlänger sitt samarbete med den globala affärsjuridiska advokatbyrån DLA Piper, samarbetet innebär att byrån fortsätter som exklusiv juridisk rådgivare.

  • Advokatfirman Delphi har biträtt Alligo Holding AB (”Alligo”) vid förvärvet 75% av aktierna i Profeel Sweden AB (”Profeel”). Profeel omsätter cirka 70 miljoner kronor och har 18 anställda och butik i Eskilstuna och Västerås. Genom förvärvet stärker Alligo ytterligare koncernens position inom profilprodukter och produktmedia. Alligo har för avsikt att fortsätta förvärva välskötta bolag som passar i Alligos förvärvsstrategi.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Höjd straffavgift i disciplinärenden och straffavgiftsnämnd. I november 2023 fattade riksdagen beslut om en höjning av den straffavgift som advokater kan åläggas tillsammans med en varning, om de har brutit mot god advokatsed. Detta i enlighet med Advokatsamfundets förslag. Beloppsgränsen för högsta straffavgiften höjdes från 50 000 kr till 250 000 kr. Samtidigt höjdes den lägsta nivån för straffavgiften från 1 000 kr till 10 000 kr. Beloppen hade inte ändrats sedan 1997. Den höjda straffavgiften trädde i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på överträdelser av god advokatsed från och med samma datum. I samband med höjningen av straffavgiften har också en särskild straffavgiftsnämnd inrättats. Till denna nämnd kan en advokat, som har fått en straffavgift enligt de nya bestämmelserna, vända sig för att överklaga beslutet rörande straffavgiftens storlek...

  • Visa mer »

   Trots hög inflation och kraftigt stigande kostnader, får AF Bostäders hyresgäster en hyreshöjning som stannar på cirka 2 % från den 1 januari 2023. Den nya hyran har möjliggjorts genom tillfälliga omprioriteringar i den löpande verksamheten. Samtidigt flaggar AF Bostäder för att de stora kostnadsökningarna kan påverka framtida hyror.

  • Robotars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön, exponering för högfrekventa vibrationer inom tandvården och hållbart ledarskap i skolan. Det är ämnena för tre av de sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 21 397 000 kronor av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

  • This information is information that Africa Oil is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 02:00 a.m. EST on March 11, 2024.

  • Januari–december 2023 – Nettoomsättningen ökade med 14,5 procent till 26 978 MSEK (23 552) – Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 10,2 procent (8,1) –EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 2 032 MSEK (1 886) – EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 7,5 procent (8,0) – EBITA uppgick till 1 938 MSEK (1 729) – EBITA-marginalen var 7,2 procent (7,3) – EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 779 MSEK (1 444) – Resultat per aktie före utspädning: 9,71 SEK (8,60) – Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 SEK (5,50) per aktie för 2023

  • 2022-11-15 kl 09:00 Håkan Landin blir ny lantbruksveterinär på Agria - 2021-01-18 Miljoner till forskning för fler hållbara hundar och katter. Forskning kring hundars påverkan av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och bättre diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det och mycket mer kommer de 13 nya forskningsprojekten som nu delar på 9 miljoner kronor från Agria SKK forskningsfond att undersöka.

  • Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg är hjärtat i koncernens svenska verksamhet. Det är ett av Europas största i sitt slag och även en av Nordens viktigaste knutpunkter för transporter. Anläggningen omfattar cirka 235 000 kvadratmeter och med 1 000 medarbetare är Ahlsell den största privata arbetsgivaren i kommunen. Sedan det förra större investeringsprojektet kommunicerades 2015 har den hanterade försäljningsvolymen i Hallsberg nästan fördubblats. Nu har styrelsen fattat beslut om att ytterligare satsa och utveckla logistikverksamheten i Hallsberg. Den här gången handlar det om att expandera genom att etablera en ny site helt nära den befintliga logistikverksamheten. Bakgrunden är en stark framtidstro och ytterligare tillväxtambitioner både kring kapacitet och kunderbjudande.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • AIK Fotboll är överens med 46-årige Andreas Brännström om rollen som ny chefstränare för klubbens herrlag. Andreas kommer närmast från allsvenska Mjällby AIF och avtalet mellan parterna gäller till och med den 31 december 2025.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Profil: Du har god erfarenhet inom Regulatory Affairs, och har klinisk kompetens, inom det medicintekniska området - Du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med klinisk utvärdering och registrering av medicintekniska produkter på flertalet marknader - Du har ett starkt driv för att säkerställa att företaget efterlever de regulatoriska krav som ställs på produkterna - Du har god förståelse och kan tolka de medicintekniska regelverken och kommunicera ut detta till organisationen - Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på engelska.

  • Igår hölls Publischinggalan där priser för bland annat tidningar och webb delades ut. Akademikerförbundet SSR:s tre tidningar; Chefstidningen, Akademikern och Socionomen vann alla tre pris. Tidningarna vann Publishingpriserna: Chefstindningen vann guld i kategorin tidningar och magasin (yrke), med motiveringen: "För ett inbjudande format, initierade texter, kreativt foto samt grafisk form som driver läsningen framåt" - Akademikern vann guld i kategorin medlemstidningar med motiveringen: "För ett starkt omslag, fina grafiska detaljer och utmärkta personporträtt i text och bild" - Socionomen vann silver i kategori webbtidningar & nättidningar.